Indien een loonbeslag?

Indien een loonbeslag?

Na een vonnis van de rechter, mag een deurwaarder beslag leggen op uw inkomen. Uw werkgever is verplicht om hiermee in te stemmen. De deurwaarder mag geen beslag leggen op uw volledige inkomen, maar moet rekening houden met de belastingvrije voet. Dit is het deel van uw inkomen, dat u mag houden voor het betalen van uw vaste lasten en om in uw levensonderhoud te voorzien. De hoogte van de belastingvrije voet is wettelijk bepaald en afhankelijk van uw persoonlijke situatie, gezinssamenstelling en de bijstandsnorm. De belastingvrije voet is minimaal 90% van de bijstandsnorm, inclusief vakantiegeld. Het loon boven uw belastingvrije voet gaat rechtstreeks naar de deurwaarder, totdat de schuld is afbetaald.

Indien er sprake is van een loonbeslag,  wil De Schuldhulpverleners eerst weten wie de beslaglegging heeft gedaan en hoe lang deze nog duurt. Er kan pas een afspraak voor een adviesgesprek worden ingeboekt, nadat wij onderzoek hebben gedaan naar de partij die het loonbeslag heeft gelegd en de duur van het loonbeslag bekend is. Er kan dus nog geen afspraak worden ingeboekt, zolang dit onderzoek nog gaande is.

De Schuldhulpverleners

werken door heel Nederland

Wilt u af van slecht slapen, stress,

post niet willen openen en

zoekt u direct hulp ?


Let op: Indien u een uitkering heeft, WW of bijstand dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente waarin u woont. Zij kunnen u verder helpen.

Kwaliteit